border

AktualityVideo
aktuality BOx
aktuality

21. 10. 2016

Dnešní den si děti z MŠ speciální opět velmi užily. Navštívily dopravní hřiště, kde jezdily na šlapacích motokárách. Někteří řidiči dokonce dodržovali i dopravní předpisy, vzorně zastavovali na stopce a respektovali semafor :) A ti, kteří šlapat sami nemohou, svezly paní učitelky.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

21. 10. 2016

V tomto týdnu jsme čtvrtek a pátek zasvětili dopravní výchově. Děkujeme paní Zikmundové, která si pro nás připravila výuku týkající se dopravního značení, bezpečnosti na silnici a orientaci v provozu. Nakonec nás vyzkoušela a ti nejzdatnější z nás mohli získat průkaz cyklisty.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

18. 10. 2016

Děti z MŠ speciální využili teplého podzimního dne a vydaly se na kopec ,,Viničák" pouštět draky. Dráčkům se na oblohu příliš nechtělo, ale nakonec se nechali přemluvit a vzlétli :) Cestou jsme se prošli lesem, sbírali jsme žaludy, barevné listí a pozorovali jsme krásy podzimní přírody.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

18. 10. 2016

Žáci vycházejících ročníků se začínají rozhodovat, co budou dělat po ukončení povinné školní docházky. Své rozhodování berou zodpovědně, a proto se dnes zúčastnili jedné z několika přednášek k možnostem dalších studií. Přednášel pan Horák z OU ŠKODA AUTO. Možná, že někteří z nás budou za tři roky montovat auta právě v tomto závodě.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

18. 10. 2016

Děti ze školy při nemocnici vyzdobily svými výrobky s podzimní tematikou nejen oddělení dětské chirurgie a dětské interní oddělení, ale také nástěnku v budově ORL a pavilon na plicním. Přijďte se k nám podívat, bude se vám u nás líbit!
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

17. 10. 2016

Se školní družinou jsme vyrazili na procházku kolem naší školy. Při tom jsme stačili nasbírat kaštany pro zvířátka. V zimním období mívají málo potravy a my jím tímto pomůžeme. Příští rok si to rádi zopakujeme.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

13. 10. 2016

Projektový den "Zdraví nás baví" nás opravdu bavil. Připravili jsme si zdravé svačinky, ohodnotili jídla svých spolužáků, povídali si o zdravé stravě a nakonec jsme vše snědli. Poznali jsme, že i zdravé může být dobré! :-)
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

12. 10. 2016

V rámci týdenního bloku ,,Zdraví nás baví" si děti z MŠ speciální vyrobily zdravé svačinky. S výrobou soutěžního krokodýla nebo vláčku pomáhaly paní učitelky, ovšem ježečka z hrušky a hroznového vína si už každý zvládl vyrobit sám. A moc nás to všechny bavilo.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

10. 10. 2016

I ve škole při nemocnici se musí děti aspoň trochu učit. Pokud jim to lékaři a jejich zdravotní stav dovolí, paní učitelky je potrápí ve čtení, českém jazyce i v matematice. Odměnou je jim potom odpočinek na pokojích spojený s hraním deskových společenských her, karet apod.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

7. 10. 2016

Týdenní rehabilitační pobyt na zdravém vzduchu u Telče byl o cvičení, vycházkách, hrách, legraci, zábavě, přátelství i dobrém jídle. Byl plný krásných zážitků, na které budeme vzpomínat celý život. Určitě si doma rádi poslechnete vyprávění nad krásnými fotkami a nebo se rádi podíváte na film z celého pobytu.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

6. 10. 2016

A pokračování našeho plaveckého seriálu...tentokrát ze čtvrté hodiny. Foto zde.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

4. 10. 2016

MŠ speciální navštívila dětské oddělení nemocnice Kolín. Nyní už děti ví, že se není čeho bát. V nemocnici jsou nejen hodné sestřičky a lékaři, ale i legrační klauni. Smích a dobrá nálada je ta nejlepší medicína. Děkujeme všem za milé přijetí.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

2. 10. 2016

Děti z MŠ speciální využily slunečného počasí a vyrazily na vycházku do Borků. Sbíraly kaštany, prohlédly si medvědy ,,od Kolína" a na zpáteční cestě si užily radovánek na dětském hřišti.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

29. 9. 2016

Další fotografie z našeho plaveckého kurzu. Děti si na konci každé plavecké hodiny užívají i svezení se na skluzavce.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

29. 9. 2016

Podzim už je tady! Začíná se kazit počasí, ale my ve 3. D se nedáme a raději si vyrobíme něco pěkného. Třeba takového fešáka z dýní a dalších přírodnin.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

29. 9. 2016

Podzim začíná hrát všemi barvami, v přírodě se pyšní svojí krásou šípkové keře. A právě šípkové keře dnes ztvárnili žáci ze 2.A. K práci jsme vůbec nepotřebovali štětce, plody jsme totiž vytvořili vlastními otisky prstů. Větve jsme udělali pomocí tuší a vlastního silného dechu. Dětem se obrázky krásně povedly.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

29. 9. 2016

Žáci ze třídy 3. D vyrobili další z řady nášlapných bloků a dnes ho slavnostně předali do snoezelenu. Ke korkovému, oblázkovému a kobercovému chodníčku tak přibyl nový - drátěnkový. Děkujeme a těšíme se na další nápady.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

27. 9. 2016

Třída 8.A se o hodinách pracovních činností věnovala práci se dřevem. A co bylo výsledkem našeho snažení? Kosí bratři. Máme sice o jednoho víc, ale nevadí, alespoň se o ně naši kamarádi z nižších ročníků nepoperou.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

27. 9. 2016

Děti z MŠ speciální navštívily poprvé v letošním roce divadelní představení v Městském divadle v Kolíně. Pohádka Krysáci a ztracený Ludvík děti zaujala hezky zpracovaným příběhem ze známé pohádkové knihy, krásnými kostýmy a především veselými písničkami. Všechny děti byly vzornými diváky.
boxBottom
aktuality BOx
aktuality

27. 9. 2016

Žáci si ověřili své dovednosti a znalosti v Okresním kole dopravní soutěže. Plnili úkoly z jízdy zručnosti a museli obstát ve znalostech při poskytování první pomoci. Z pravidel provozu na pozemních komunikacích byli hodnoceni podle vyplněných testů, Vyzkoušeli si jízdu v běžném silničním provozu! Naši mladší soutěžící získali 1. místo a celkově vyhrála Lara z 5.A
boxBottom