border

Archiv aktualit

2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

1. 9. 2009

S novým šk. rokem přišli i noví žáci. V nově vymalované třídě s interaktivní tabulí, přivítala paní učitelka Martina Šimáková celkem devět dětí. Do lavic však usedli převážně jejich rodiče, aby vyplnili různé dotazníky, zatím co žáci omrkli hrací koutek a paní učitelku.


2. 9. 2009

Paní učitelka Šárka Kováčinýová sesbírala odpadky všeho druhu a společně s žáky je roztřídila do správných kontejnerů. Jako bonus navíc nám řekla, proč to děláme a jaká bude další cesta plastů, skla a papíru. A co vy? Už také třídíte?


11. 9. 2009

Třída 7.A s paní učitelkou Beranovou a pod přísným okem pana školníka, se v prvních hodinách pracovních činností vrhla na úklid chodníku. Vytrhat všechen plevel prorostlý dlažbou byla sice dřina, ale výsledek je úžasný! Tímto děkujeme všem pracantům :-)


16. 9. 2009

Paní učitelka Bínová opět překvapila! Pro žáky 2.-5. třídy nazdobila hřiště na sídlišti u Jána a zorganizovala závody na koloběžkách. Na vítěze čekaly medaile, na poražené lízátka. V závěru soutěže se utkali samotní učitelé, ale výsledek jen potvrdil vynikající kondici 5. třídy.


24. 9. 2009

Cesta na divoký západ byla motivací pro dvoudenní výlet 3. a 4. třídy. Díky vzájemné spolupráci jsme překonali všechny překážky a do Kšel dorazili již jako jedna parta kamarádů. Po uvaření oběda na ohni a vyčištění stájí nás čekala parádní jízda na koních. Po noční hře na bludičky jsme zalezli do spacáků a spali a spali jako paní učitelka Štěrbová :-)


5. 10. 2009

Zvěřincem z přírodnin pokračoval projekt 3.A u příležitosti dne zvířat. Prolistovali jsme si knížky s obrázky a paní učitelka Štěrbová nám vysvětlila, jak budeme používat malé nebozízky k vytvoření děr. Práce nám šla od ruky, za chvilku tu byla samá myš, želva nebo žirafa. A aby se nám tvořilo ještě lépe, zazpívali jsme si naši výletní hymnu – Píseň zapadáku.


9. 10. 2009

Paní zástupkyně Vavrincová vyhlásila cvičný požární poplach! Na její rozkaz všichni prchli do okolních lesů a nacvičovali první pomoc za mimořádné situace. S kamerou jsme tentokrát navštívili skupinu žáků nacvičujících ošetření tepenného krvácení. Pozor následující záběry mohou být drastické!


13. 10. 2009

Škola v přírodě na Benecku byla týdnem plným zážitků. Paní učitelka Bendová nenechala nikoho lenivět a tak jsme běhali po stráních, pouštěli draka, jezdili na koních, závodili na olympiádě, navštívili Krkonošské muzeum... Po večerech byla legrace, tančili jsme, volili miss, zpívali a stihli jsme i karneval. Bylo to moc hezký a už se těšíme na příští rok!


23. 10. 2009

Projektový den na téma zdravá výživa se stal přehlídkou nejkrásněji upravené zeleniny a ovoce. Žáci měli možnost zjistit, že vitamíny nemusejí chutnat vůbec špatně a zároveň se dozvědět něco o důsledcích špatných stravovacích návyků. Na fotografii je prostřená tabule, šéfkuchařka slečna učitelka Hrabánková a kuchtíci žáci 3.C.


24. 10. 2009

První výprava zájmového klubu Brouk Pytlík pod vedením paní uč. Martiny Šimákové vedla do Dobšic na posvícení, návštěvu Keltského muzea a novou naučnou stezku. Žáci se seznámili se starými řemesly, povozili se v hasičském autě, poznali život Keltů a vyzkoušeli adrenalinové sporty. Náplní klubu je turistika, historie, tradice, práce s mapou.


27. 10. 2009

Od té doby co u nás byl kouzelník a udělal čáry máry s kruhy, provazy i létajícím stolkem, jsou někteří žáci jak začarovaní a někteří jak zakletí... Ke které skupině patří princezny na obrázku? A jak je osvobodit? Najde se udatný princ, který nepohrdne půlkou školy?


6. 11. 2009

O zvířátkách které se dostali do stanice pro zraněné živočichy v Pátku nám vyprávěl pan Luboš Vaněk. Přinesl s sebou i ježka východního, sovu pálenou a sokola stěhovavého, který se u nás rychle zkamarádil se Zuzkou z 5.tř. i dalšími kamarády.


7. 11. 2009

V sobotu 7.11. začala vernisáží výstava celostátní soutěže „RADOST 16". Oceněné práce jsou vystaveny na studiové scéně Městského divadla v Kolíně. Do soutěže přišlo celkem 822 prací od 571 autorů z 45 zařízení pečujících o lidi s mentální retardací. Výsledky jsou k dispozici v menu ZŠ a MŠ Kolín /dokumenty.


18. 11. 2009

Ve školním klubu Chobotnice STRAŠILO! Všichni si oblékli strašidelné masky a strašili a tančili celé odpoledne. Během strašení si děti zvládly vyrobit i látková a papírová strašidla a připravit strašidelnou svačinu, která jim i všem příchozím strašidelně chutnala. Najdete mezi strašidly paní učitelku Radku Dostálovou a Hanu Bendovou?


24. 11. 2009

Školní inspekce zabývající se chodem celé školy se doslova prokousala stohy papírů a zhlédla desítky vyučovacích hodin, aby mohla zhodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání na ZŠ a MŠ Kolín. Na fotce je zachycena PaedDr. Jarmila Tóthová - školní inspektorka v akci!


27. 11. 2009

O výzdobu pod Vánočním stromem v den konání řemeslného trhu v Kolíně na náměstí se tentokrát postarali žáci 7. třídy ZŠ a MŠ Kolín s paní učitelkou Maruškou Beranovou a za pomoci školníka Oty Berana. Pod stromem instalovali Marii, Josefa i Ježíška doplněných sborem andělským vše v životní velikosti!


27. 11. 2009

Buď moudrý! Buď silný! Buď svobodný! Varuj se drog!!! Tygr a dva klauni nám předvedli několik scének odrazujících od alkoholu i drog. Děkujeme za hezké představení VOŠ misijní a teologické v Kolíně.


30. 11. 2009

Sluníčko svítilo a tak děti vyrazily s Broukem Pytlíkem, Tomášem Křivou a Martinou Šimákovou dobít kopec Bedřichov. Vlak jel tentokrát správným směrem tam i zpět, ale nuda to rozhodně nebyla!


4. 12. 2009

Čerti si ani tentokrát nikoho neodnesli, možná na přímluvu tanečníků 2.-4. třídy, kteří si připravili čertovské vystoupení breakdance. Děkujeme zároveň klukům Linhartovým, Míše Surmajové a Michalu Tomimu za hudební vystoupení a doprovod k tanci.


10. 12. 2009

Brouk Pytlík v igelitovým pytli! Klub Brouka Pytlíka jel za historií do Kutné Hory. Cestou ho však dostihl déšť. Brouka ale nezaskočíš! Navlékli igelitové pytlíky, prohlédli si Barboru a ponocného a zalezli do kavárny. No nepojedeme příště také?


11. 12. 2009

Vánoční koncert žáků z autistické třídy paní učitelky Vendulky Břečkové měl opět úspěch! Hudba v Zálabském kostelíku navodila tu správnou adventní atmosféru blížících se Vánoc. Děkujeme všem muzikantům, skvělému obecenstvu a hlavně Jaromírovi!


22. 12. 2009

"Koncertem na schodech" vyvrcholilo očekávání Vánoc na naší škole. Za zpěvu vánočních koled jsme se rozloučili i se starým rokem a už se těšíme na dárky, které na nás čekají pod stromečkem doma.


5. 1. 2010

Za předcvičování paní učitelky Bínové jsme si společně celý 1. stupeň zaskákali, zaběhali a zasoutěžili při akci "Veselé povánoční cvičení". Součástí této netradiční hodiny byla i jízda v leže na skateboardu, přetahování lana, či skoky se svázanýma nohama.


12. 1. 2010

A nyní horká novinka. Právě přišla zpráva, že po kratším přemlouvání se projektového dne "sněhulák" zúčastnil i pan školník Beran! Gratulujeme třídě 1.C a paní učitelce Dostálové k úlovku do kategorie "Nejlepší sněhulák na pekáči".


28. 1. 2010

Pololetní vysvědčení je rozdáno! Gratulujeme k samým jedničkám a přejeme rodičům upřímnou soustrast k vysvědčení, které radost nepřinese. Půlroční úsilí jsme oslavili hravým dopolednem, které vyvrcholilo návštěvou kina filmu "Doba ledová".


1. 2. 2010

Projekty "Anglicky na ZŠ praktické" a "Zvýšení čtenářské gramotnosti" vstoupily do druhé třetiny a přidal se k nim mladší bratr projekt "Rozvoj a zkvalitnění pracovních dovedností" určený pro žáky speciální školy. Jeho cílem je vytvoření metodiky na pracovní činnosti. Manažerem projektu je Bc. Hana Bendová a její pravá ruka Mgr. Radka Dostálová.


2. 2. 2010

Na průběžnou kontrolu "Interim" projektů financovaných z ESF k nám přijela tříčlenná kontrolní skupina z Krajského úřadu Středočeského kraje. Po kontrole účetníctví, dokumentace, archivace, publicity a majetku shledala, že neshledala nic špatného a tak dál pilně pracujeme na našich projektech a plníme plán práce na 100%.


2. 2. 2010

Vzhledem k cíli ministerstva školství, direktivně integrovat děti ze "sociálně znevýhodněného prostředí" na základní školy, zveřejňujeme odborné diskuzní fórum s otevřeým dopisem ministryni školství: ______________________________________ http://shockfly.cz/projekty/diskuse/forum/operace/vypis.php?prisp=1&id=28764


5. 2. 2010

V tělocvičně propukl rej pohádkových postav, strašidel, zvířátek všeho druhu a dalších oblud v učebnicích nepopsaných. Ozdobou karnevalu se stala paní učitelka Bínová, která zajistila kapelu i tombolu s dortem a dalšími sladkostmi! Dort vyhráli druháci, kteří byli převlečeni za abecedu.


22. 2. 2010

Žáci prvního stupně a ZŠ speciální navštívili divadelní představení Obušku z pytle ven, od divadelní společnosti Julie Jurištové. Představení bylo moc pěkné, hodně jsme se nasmáli, dokonce si i zazpívali.


1. 3. 2010

Naše škola se účastní evropského projektu "ovoce do škol" s finanční podporou Evropského společenství. V první dodávce jsme si pochutnali na banánech, pomerančích, jablkách, hruškách a kiwi. Ovoce budeme dostávat dvakrát týdně a tak již brzy budeme veselí jako ty děti na obrázku.


3. 3. 2010

Paní učitelka Radka Dostálová nám domluvila návštěvu Městské knihovny v Kolíně, abychom si připoměli březen měsíc knihy. Na fotce jsou žáci 1.C s paní Pluháčkovou, která nás knihovnou provázela a na naše zvědavé dotazy odpovídala.


11. 3. 2010

Na rozlučce s paní ředitelkou Mgr. Irenou Pánkovou při odchodu do penze se sešlo kolem 50 kolegyň. Mezi hosty, kteří přišli poděkovat za celoživotní práci ve školství, byli ale i mladí muži (na fotografii). Jednomu takovému se nyní bude Irenka věnovat na plný úvazek babičky.


22. 3. 2010

Žáci I.C a II.C byli v rámci světového dne vody na Úpravně vody Vinice. Mohli si prohlédnout celou úpravnu, kterou nás provedl její vedoucí pan Roman Lang. Viděli nejen čištění vody, ale dokonce si mohli vyzkoušet pomocí počítače jednu z filtrací úplně sami. Exkurze se všem moc libila.


23. 3. 2010

Jaro dorazilo i k nám do školy a to především na naše nástěnky a okna. Na zimu jsme ale nezapomněli a slušně se s ní rozloučili. Ve 4.A žáci vyrobili hned tři Morany s cílem utopit je v Labi. Jelikož se ale povedly více než jsme čekali, děti se s nimi nedokázaly rozloučit a tak tu zima ještě nejspíš nějaký čas pobude.


26. 3. 2010

Dle osnov nového předmětu "svět práce" navštívili žáci 8.A a 8.B třídy výstavu jarních květin. Trochu nad očekávání byli mnozí z nich opravdu zaujati skvělou ukázkou práce zručných zahradníků a někteří nyní zcela vážně uvažují o dalším směrování svého profesního života. Že by se stali z kozliků zahradníci?


29. 3. 2010

Dva autobusy plné žáků jely do Prahy na Matějskou pouť věnovanou "Zdravotně postiženým dětem". Všechny akce byly zdarma a tak jsme se báli ve strašidelném hradu, točili na řetízkáči, honili na autodromu. Není divu, že se nám z toho mumraje točila hlava. Holky z II.A ale hlavu neztrácely a bravurně točily volantem.


18. 4. 2010

Jako reakce na postup MŠMT proti žákům na ZŠ praktických se vzedmula vlna odporu speciálních pedagogů, která vyvrcholila založením Asociace speciálních pedagogů ČR. V Univerzitním konferečním centru v Pardubicích na své první valné hromadě zvolila radu ASP a současně odsouhlasila prohlášení a dopis ministryni školství. www.aspcr.cz


20. 4. 2010

Čtyřicet žáků naší školy se přidalo k šesti tisícům diváků pražské O2 areny, aby se zúčastnili charitativního koncertu "Chceme žít s vámi" pořádaného TV Nova. Letošní jubilejní patnáctý ročník moderovali Dalibor a Adéla Gondíkovi. Záznam z koncertu odvysílá TV Nova v sobotu 1. května ve 14:10 hodin. Děkujeme za krásný zážitek!


21. 4. 2010

Hodní žáci 4.A s panem učitelem Melicharem a paní učitelkou Bínovou spali po koncertě ve škole! Tato levná noclehárna ovšem nebyla až tak zadarmo. Žáci si museli uvařit večeři, podstoupit strašidelnou výpravu na půdu, sehrát fotbalový zápas v pyžamech a ještě zpívat před usnutím Nedvědí písně. Sny byly sladké a navíc jsme ráno nemuseli do školy :-)


22. 4. 2010

Z projektu "Rozvoj a zkvalitnění pracovních dovedností" financovaného z prostředků ESF a ČR byli proškoleni naši učitelé v tvořivé činnosti s plstí, dřevem a dalším přírodním materiálem. Mnohé nápady jsme si hned vyzkoušeli, a tak vznikl motýl, jeseter, sněhulák či duhová kulička Martiny Šimákové. Za školení děkujeme!


28. 4. 2010

V nově vybudované keramické dílně nás proškolila naše nadaná výtvarnice Dana Vejvodová. K dispozici nám je nejen 50kg hlíny, ale i spoustu záhadných skleniček s glazurou, šlikrem, engobou, špachtličky různých tvarů a materiálů... Všichni už se těšíme na naše "blátivé" tvoření.


30. 4. 2010

Slet čarodějnic jsme letos zahájili promenádou přes park až ke kašně na náměstí. Cestou se od nás odtrhli stydlíni, kteří nevydrželi zájem diváků a raději to rozjeli v soukromí u ohně na školní zahradě. Čarodějnice z proutí i buřty lehly popelem, ostatní přežili bez újmy. Dobrou náladu povzbuzovalo sluníčko, kytary, bubínky a zpěv. Čáry máry fuk!


1. 5. 2010

První jarní výprava školního klubu Brouka Pytlíka vedla do oblasti zálabského lomu a loděnice. První jarní "koupání", nemělo díky slunci a větru dlouhodobé následky. V loděnici jsme opekli čarodějnické buřtíky a zasoutěžili si. Trochu dobrodružství zažil pan učitel Tomáš Křiva, který si zahrál na Tarzana, když nám sundaval míč ze střechy.


11. 5. 2010

Svou rychlost a pružnost jsme poměřili ve školním kole lehké atletiky. Vítězi dne se stávají Surmaj Ladislav a Surmajová Michaela! Blahopřejeme! Pokořené školní rekordy: skok daleký 510 cm!


17. 5. 2010

Třídy 1.A, I.C a II.C v rámci projektu "Rozvoj a zkvalitnění pracovních dovedností" vytvořily sladké pohoštění, které bylo třeba nechat do druhého dne odležet. Druhý den jsme se sešli v 1.A, abychom společně hodovali. Musíme se pochválit, moc jsme si pochutnali.


19. 5. 2010

V tomto týdnu některé třídy navštívily výstavu "Myslivost, rybářství a ochrana životního prostředí" v MSD. Nejvíce nás zaujala vycpaná hlava jelena. V soutěži jsme se dověděli spoustu informací o přírodě, bavili se střelbou a také získali drobné ceny a sladkosti.


19. 5. 2010

Přes nepřízeň počasí jsme uspořádali okresní kolo atletiky ZŚ praktických. Sportovních soubojů se účastnili žáci ze čtyř škol. Vítězným sportovcem se stal Alföldi Josef a Kratochvílová Iveta. V soutěži škol vyhrála ZŠ Kouřim. Děkujeme hlavním organizátorům Bětě Bínové a Jitce Koubkové za hladký průběh soutěže.


21. 5. 2010

Osm žáků se zůčastnilo dopravní soutěže BESIP. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti, první pomoc a jízdu v provozu. Nejlepší řidič byl Petr Činovec z 8.B, nejlepší zdravotní sestra byl Petr Csemi a pravidla zná nejlépe Kateřina Gašparová ze 4.B. Odměnou pro všechny byl vypečený řízek. Gratulujeme!


27. 5. 2010

Podpořili jsme mezinárodní den bez tabáku a ve třídních projektech udělali osvětu ve škodlivosti kouření na lidský organismus. Na fotce je papírový řetěz, do kterého každý žák přidal svůj barevný nebo černý kroužek, podle toho jestli už někdy zkoušel kouřit. Zároveň jsme psali vzkazy pro kuřáky, např.: MAMI A TATI NEKUŘTE!


27. 5. 2010

Vyhráli jsme Kouřimskou stezku, soutěž zaměřenou na šikovnost, znalost přírody a vůli bojovat do posledního dechu. Dan Štich se stal absolutním vítězem a Pepa Alföldi byl na třetím místě. Ne nadarmo se říká těžko na cvičišti, lehko na bojišti. V tvrdé přípravě se Šimon Diviš těžce zranil při jízdě na kole v terénu, soutěž přesto se ctí absolvoval.


28. 5. 2010

Přijel za námi "Tonda-obal"! Připoměli jsme si všechny důležité informace o třídění odpadů a dozvěděli se, co všechno se vyrábí ze starých odpadků. Tak co? Už doma taky třídíte? A proč ne? www.tonda-obal.cz, www.ekokom.cz


1. 6. 2010

Mezinárodní den dětí jsme oslavili společně 1. a 2. třída dohromady. Paní učitelky Martina Šimáková a Renata Kubátová nám připravily závody na koloběžkách. Soutěžili jsme ve slalomu a "sprintu". Po školním dvoře jsme to rozjeli, pak zatočili, zatočili a ještě zatočili a už jsme byli v cíli! Všichni jsme byli odměněni sladkostmi. Bylo to perfektní!


1. 6. 2010

Absolventi naší školy přijali pozvání paní učitelky Alžběty Bínové a živou hudbou rozezvučeli a roztančili naši školu. Tělocvičnu obsadili malí i velcí, aby všichni společně oslavili den dětí. Na videu jsou zachyceny nejmladší tanečnice z 1. a 2. třídy. Děkujeme hudebníkům za hezký dárek!


4. 6. 2010

V pátek odpoledne se vrátilo 13 živých a zdravých žáků speciálních tříd ze vzdělávacího týdenního pobytu v Rohozci. Počasí sice moc nepřálo, ale náladu to nikomu nezkazilo. Stavěli jsme stany, sportovali, relaxovali, pracovali s keramickoou hlínou, nakupovali, vařili, myli nádobí, soutěžili o pohár, zajeli si do Čáslavi do cukrárny, hráli si - no prostě supr.


5. 6. 2010

Dne 5.6.2010 vtančila do manželství naše milá kolegyně Petra Hrabánková - Janotová. Přejeme ji život v rytmu lásky, tolerance a porozumění.


8. 6. 2010

Všichni hodní žáci s hodnými učiteli jeli za odměnu bloudit po zámeckém parku v Loučni. V parku je deset labyrintů, kde najít správnou cestu není vůbec jednoduché. Sluníčko nám ale svítilo na cestu a tak se bloudilo moc příjemně.


10. 6. 2010

Josef Alföldi z 8.B se probojoval do finále ČR v lehké atletice! Pepu jsme přistihli při tréninku hodu dalekého. Je to skromný sportovec, hrající závodně tenis. Jeho hl. trenér A. Bínová o něm řekla: "Je to takový samorost, ale umí!" Pepa je nezadaný, věk: 15 let, výška: 178 cm. Má rád Matrix, hraje rád fotbal. Školu zvládá hravě, v pololetí 8. roč. měl samé jedničky a pár dvojek! Držíme palce!


10. 6. 2010

Školní klub Brouka Pytlíka se vydal na závěrečnou výpravu. Cesta vedla vlakem do Libice nad C., kde jsme prozkoumali Slavníkovské hradiště, dále pěšky na soutok Cidliny a Labe. Zde jsme se občerstvili hranolkami a limonádou a malým vláčkem vyrazili do Poděbrad na zmrzlinu, kde jsme si dopřáli další osvěžení ve fontánách na kolonádě.


11. 6. 2010

V boji o putovní pohár v přátelských fotbalových utkáních s DVÚ Býchory jsme to tentokrát prohráli 3:6. Díky jízdě na kole, koupání ve Třech Dvorech a setkání s kamarády z Býchor budeme mít na dnešní den hezké vzpomínky. Příště to stejně vyhrajeme...


13. 6. 2010

Naše děti opět pomáhaly. V neděli 13. 6. v rámci festivalu Kmochův Kolín probíhal prodej výrobků žáků naší školy. Výtěžek 1.532 Kč byl věnován dětem z taneční skupiny CROSS DANCE. Děkujeme za organizaci celé akce paní učitelkám V. Břečkové a M. Šimákové!


17. 6. 2010

Již 3. ročník "Palačinkového turnaje" v malé kopané se uskutečnil za pomoci paní uklízeček, které nasmažily kopy palačinek. Žáci prvního stupně z Českého Brodu, Kouřimi, Peček a Kolína bojovali nejen v pojídání palačinek! Především v boji o míč zvítězilo "mužstvo" Kouřimi. Blahopřejeme a děkujeme za organizaci paní uč. Bínové!


21. 6. 2010

Porozumět tomu, kdo je jiný... se učili žáci gymnázia z Kutné Hory. S žáky s autismem si společně zazpívali a zahráli na hudební nástroje. Měli možnost pozorovat zvláštnosti v projevech chování, výkony a bezprostřední radost a spokojenost dětí s autismem. Nejhezčím zážitkem pro naše žáky bylo malování na tělo. Po škole pobíhaly namalované kočky, poletovali barevní motýli.


22. 6. 2010

Dopravní výchovu jsme v tomto školním roce završili třešničkou v podobě návštěvy dopravního hřiště. Pan Brzák jako dopravní policista dohlížel na dodržování předpisů a hříšníky trestal odnětím vozidla. A teď malý testík: Jaké dopravní značky jsou vidět na fotce?


24. 6. 2010

Po vyhlášení cvičného poplachu, se dnes všechny třídy rozptýlily do širokého okolí od Kmochova ostrova přes Borky až po Velký Osek. Tématem nácviku byla ochrana čl. za mimořádné situace. A tak jsme nacvičovali evakuaci, telefonní čísla, první pomoc... Nikomu se naštěstí nic nestalo a tak zůstalo jen u nácviku. Ale kdyby něco, tak my jsme připraveni!


25. 6. 2010

Dnes se žáci ze tříd I.C, II.C a V.C na společné diskotéce rozloučili již s druhým rokem trvání klubu Chobotnice. Stoly byly obtěžkány jídlem a pitím a zábava byla v plném proudu. Už teď se těšíme na září, kdy začneme další společný rok s Chobotnicí.


30. 6. 2010

S prázdninami přišel čas loučení. Letošní rok jsme se rozloučili nejen s absolventy, ale i s vynikajícími učiteli. Jmenujme alespoň Mgr. Jiřinu Smrkovskou, která má za sebou 50 let práce s dětmi! Ostatním učitelům přejeme hodně štěstí v nové práci, či na mateřské dovolené! Na fotce pí. uč. Jana Štěrbová při loučení s 3.A. Přejeme krásné prázdniny všem žákům i učitelům!