border

 

Školní družina                                                                 

Školní družina je důležitým zařízením pro výchovu dětí mimo vyučování. Zabezpečuje pro děti odpočinek, rekreaci i zájmové činnosti, poskytuje dětem bezpečné prostředí. Ve školní družině vychováváme děti k smysluplnému využívání volného času a dáváme jim dostatek námětů k jeho naplňování.

Provoz ŠD

Ranní družina  -  6.45 hodin – 7.40 hodin

Provoz ranní družiny zajišťují p. vych. Ivana Zemanová a p. vych. Gita Neprašová

Odpolední družina oddělení 1. - 4. - 11.40 hodin – 16.00 hodin

Odpolední družina oddělení 5. - 7. - 11.40 hodin - 15.00 hodin

 

Ve školním roce 2017/2018 je ve školní družině 7 oddělení, z toho 3 pro děti se speciálními potřebami.

1.oddělení p. vych. Ivana Zemanová  

2.oddělení p. vych. Mgr. Miroslav Ješeta  

3.oddělení vedoucí vychovatelka Ludmila Mezihoráková

4.oddělení p.vych Margita Neprašová

5.oddělení p. vych. Magda Šimková, asistentka Iveta Plzáková

6.oddělení p. vych. Bc. Ludmila Veselá, asistentky Jana Švestková a Radka Kukrálová

7.oddělení p. vych. Veronika Karbanová DiS, asistentka Eva Tichá

 

Jednotlivé činnosti ŠD jsou rozděleny do týdenního plánu. Věnujeme se činnostem literárním, esteticko - výchovným, hudebním, výtvarným a sportovním, které se vzájemně prolínají. Literární činnost rozšiřuje poznatky dětí, esteticko – výchovná formuje vztah dětí k estetickým hodnotám  (např. výtvarné činnosti, hudbě, literatuře).

Nejoblíbenější mezi dětmi jsou činnosti hudební, hudebně pohybové a pohybové, soutěžíme na taneční podložce, pravidelně společně zpíváme. Rovněž se děti těší na pátek, protože máme každý pátek v rámci školní družiny k dispozici tělocvičnu, kde děti rozvíjejí svoji fyzickou zdatnost, hrají míčové hry, soutěží mezi sebou v různých sportovních hrách , využívají trampolínu, stolní fotbal i ostatní zařízení tělocvičny.

Do náplně činnosti patří i relaxace a odpočinek, během kterého děti hrají různé společenské hry, staví puzzle, nebo rozvíjejí svou fantazii a dovednost při stavění se stavebnicemi.

Nedílnou součástí činností v družině je i pobyt na čerstvém vzduchu. Při příznivém počasí využíváme školní zahrady a školního hřiště, bezpečnost v silničním provozu a dopravní značky si opakujeme na dopravním hřišti na dvoře naší školy, ale vyrážíme i na vycházky v okolí školy, nebo i do přírody. Na podzim pouštíme draky, v zimě chodíme k Labi krmit labutě a jiné vodní ptactvo. 

Kromě činností ve školní družině děti rozvíjejí své dovednosti i ve školních kroužcích. Navštěvují kroužek vaření Kuchtík, sportovní kroužky - pro děti z 1. stupně v pátek a pro starší děti ve středu kroužek míčových her, kroužek keramiky, kroužek arteterapie, kroužek Logohrátky.

  Činnosti ve školní družině i kroužcích jsou velmi rozmanité a pestré, každé dítě si vybere činnost, ve které vyniká, nebo která ho baví.