border

Výukové soubory


Ota Pavel
Nejdražší ve střední Evropě (čítanka plná humoru pro 8. a 9. ročník, str.78) – soustředěný poslech a reprodukce přečteného