border

Výukové soubory


Poezie – rým, rytmus, myšlenka
ukázky básní, práce ve skupině – vymyslet vlastní báseň.