border

Výukové materiály

filtr: (měsíc: září) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
AAA Tematický plán Čj - Lv 7
Tematický plán ČESKÝ JAZYK - LITERATURA pro 7. roč. ZŠ praktické

1
AAA Tematický plán Čj - Lv 6
Tematický plán ČESKÝ JAZYK - LITERATURA pro 6. roč. ZŠ praktické

1
AAA Tematický plán Čj - Lv 9
Tematický plán ČESKÝ JAZYK - LITERATURA pro 9. roč. ZŠ praktické

3
Božena Němcová – Čert a Káča
Soustředěný poslech pohádky, práce ve skupině – pracovní list.

2
Děti a motoristé
František Nepil (malá čítanka str. 5). Čtenářský zážitek vyjádřený kresbou.

4
Dračí den
Projektové vyučování

2
Hans Christian Andersen
opakování – světový autoři – Císařovy nové šaty

3
Karel Čapek
Případ s Hejkalem - opakování pohádky

2
Karel Poláček
A bylo nás teda pět - tiché čtení, práce s textem (Č3 str.13-17)

1
Literární druhy
Opakování

1
Literární druhy a žánry
Lyrika, epika, drama

3
London, Verne
opakování – román – světový autoři J. London a J. Verne

2
Loučení s prázdninami
Diagnostika čtenářských dovedností a čtení s porozuměním; čít. str 5

1
Lyrika
Literární druh - Lyrika, Vítězslav Nezval - Pastýřova píseň

4
Muzikál
opakování

4
O švestkové chaloupce
Práce s textem; čtení s porozuměním - hledání vetřelců; čít. str. 5

3
Poezie
Nácvik recitace; rozdíl mezi poezií a prózou; sloka, verš, rým; str. 4

4
Poezie - opakování
Opakování - J.V. Sládek, J.Seifert, F.Hrubín

2
Pohádka
Opakování - B.Němcová, K.J.Erben, V.Čtvrtek, J. a K. Čapkové

4
Pověst o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi
E.Petiška - Založení Prahy

3
Staré řecké báje a pověsti
E.Petiška-Staré řecké báje a pověsti Trójská válka, Heraklés, Sisyfos

2
Václav Čtvrtek
život a dílo: Maková panenka, Rumcajs a Cipísek, Víla Amálka, Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček; abeceda; 2.- 4. týden