border

Výukové materiály

filtr: (ročník: 6.) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
AAA Tematický plán Čj - Lv 6
Tematický plán ČESKÝ JAZYK - LITERATURA pro 6. roč. ZŠ praktické

2
Alois Jirásek
Alois Jirásek - Staré pověsti české: O praotci Čechovi, O Krokovi

1
Bílá zima, Pekelný stroj
Bílá zima čít.str.22,Pekelný stroj str.17 - poezie a próza

2
Božena Němcová
Život a dílo - motivace a úvod,ukázky knih

3
Božena Němcová
Babička – seznámení s dílem, malování podle návodu

2
Božena Němcová
Přišla zima; str. 22

3
Co Indián zjistil
Práce s textem; str. 7

1
Eduard Petiška
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky, práce s texty, čtení s porozuměním (1.+2. týden)

3
Eduard Štorch
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky: Lovci mamutů + Osada Havranů (3.a 4. týden)

1
František Hrubín
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky knih Špalíček, Dvakrát sedm pohádek, Mateřídouška

1
Hádanky
Hry se slovy, doplňková četba + křížovka; str. 5

4
Hlasy
čítanka str. 14

4
Josef Čapek
Povídání o pejskovi a kočičce - čtení s porozuměním

2
Josef Lada
Život a dílo - motivace a úvod, ukázky - bajky 2.-5. týden

1
K.Čapek, J.Čapek
život a dílo - motivace a úvod, ukázky

2
Karel Čapek
Devatero pohádek - čtení s porozuměním

1
Karel Jaromír Erben
Život a dílo; Zlatovláska - porozumění textu

1
Karel Jaromír Erben
Sněhurka, čítanka str.24, čtení s porozuměním

1
Kdy je tatínek nejmilejší?
Čít.-str.29, téma: nemoc

3
Kolumbovo vejce
Čítanka str. 55

1
Králíci z klobouku
Čtení s porozuměním čít. str. 10-12; tvorba otázek, dělení textu na slova

2
Loučení s prázdninami
Diagnostika čtenářských dovedností a čtení s porozuměním; čít. str 5

3
Mach a Šebestová
Čít.str.43 - O tom, jak Mach a Šebestová jeli s Jonatánem...

2
Marnivost
Poezie, čítanka - str.20-21

4
O švestkové chaloupce
Práce s textem; čtení s porozuměním - hledání vetřelců; čít. str. 5

2
O vlku, koze a hlávce zelí
Práce s větou - skládání příběhu; logické řešení úkolu; str. 7

3
Panenka
Čtení s porozuměním - str.26-27

2
Pekařův tygr
Práce s textem čít. str. 13-14; zaměstnání, hl. postavy příběhu

3
Poezie
Nácvik recitace; rozdíl mezi poezií a prózou; sloka, verš, rým; str. 4

4
Poezie
Čítanka-str.19, rým

3
Poezie
Čít.-str.32,35; Ráj domova - Jan Čarek, Jarní slunce - Václav Čtvrtek

1
Poezie
Čítanka - str.39

2
Pohádka ze scénáře
Čítanka str. 61-62

3
Příchod Čechů
Seznámení s pověstí a porozumění starému textu A. Jiráska; str. 33

2
Říha Bohumil
Bohumil Říha - život a dílo: Honzíkova cesta, Dětská encyklopedie, Letadélko Káně; ilustrace, ilustrátor, encyklopedie, opakování Václava Čtvrtka

3
Sáňkujeme
próza; str. 23

2
Sestra k popukání
Čít.str. 50-54; opakování Štorch, Petiška, Čapek

2
Skok
Čít.-str.31, Téma: Nebezpečí kolem nás

1
Správné povolání
Čít.str. 46-49 Jak je těžké vybrat si správné povolání; slova stejného významu

1
Štorch a Petička
Opakování

4
Ticho a linduška
Čít. str. 8-9; doplňování slov do textu; slova podobného a opačného významu

2
Václav Čtvrtek
život a dílo: Maková panenka, Rumcajs a Cipísek, Víla Amálka, Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček; abeceda; 2.- 4. týden

4
Ve vlčím doupěti
Čítanka -str.56-58 - Ve vlčím doupěti

1
Ve vlčím doupěti - Vítěz
Čítanka - str.58 - Vítěz