border

Výukové materiály

filtr: (ročník: 8.) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

3
A.Lindgrenová, J. Rowlingová
opakování

3
Andersen, London, Werne
Opakování - J.Verne, J. London, H.Ch. Andersen ve světové literatuře

2
Astrid Lindgrenová
Život a dílo; próza s dětským hrdinou, román

4
Astrid Lindgrenová
Děti z Bulerbinu – charakteristika děje a jednajících postav.

4
Astrid Lindgrenová
Děti z Bulerbinu – čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou

3
Astrid Lindgrenová
Pipi Dlouhá punčocha – práce s textem.

2
Bajky, báje, pověsti
Opakování – A. Jirásek, E.Petiška, J. Lada – bajky, báje a pověsti

3
Božena Němcová – Čert a Káča
Soustředěný poslech pohádky, práce ve skupině – pracovní list.

2
Denní tisk
Orientace v denním tisku. Práce s články.

2
Děti a motoristé
František Nepil (malá čítanka str. 5). Čtenářský zážitek vyjádřený kresbou.

4
Dobrodružný román
Karel May - dobrodružný román - charakteristika děje a jednajících postav.

4
Dračí den
Projektové vyučování

2
Eduard Petiška – Rytířská pověst o původním českém znaku
Charakteristika děje a jednajících postav příběhu,(velká čítanka str. 94)

4
František Halas
Jak přišla hrdlička k pásu - práce s textem, recitace.

4
Hans Christian Andersen
Světový autoři - život a dílo; Malá mořská víla. Výklad přiměřeného textu.

1
Hans Christian Andersen
Sněhová královna. Soustředěný poslech.

1
Hans Christian Andersen - Ošklivé kačátko
Opakování; čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou.

3
J. K. Rowlingová
Harry Potter – charakteristika děje a jednajících postav.

2
J. K. Rowlingová
Harry Potter - soustředěný poslech

3
Jack London
Bílý Tesák – poslech a reprodukce přečteného (zeměpis – Aljaška)

4
Jan Drda
Hrátky s čertem – práce s textem, dramatizace (5. týden)

1
Jaroslav Seifert – Píseň o rodné zemi
recitace, hlavní myšlenka básně,(velká čítanka str. 22)

1
Jiří Wolker
Poezie – Poštovní schránka (velká čítanka str.36), recitace

4
Josef Kajetán Tyl
Strakonický dudák - práce s textem, práce ve skupině (velká čítanka str. 241)

1
Jules Verne
Patnáctiletý kapitán.

2
Jules Verne
Dvacet tisíc mil pod mořem.

3
Karel Čapek
Případ s Hejkalem - opakování pohádky

3
Karel Čapek
Bílá nemoc – charakteristika děje a jednajících postav.

2
Karel Čapek
Bílá nemoc – práce s textem, hlavní myšlenka.

3
Karel Čapek
Bílá nemoc - čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou

1
Literární druhy
Opakování

3
Muzikál
Pojem, historie, práce s internetem

3
Oldřich Sirovátka – Jak rabín Löw udělal Golema
Čtenářský zážitek vyjádřený vlastní kresbou (malá čítanka str. 28)

1
Opakování

3
Opakování
Zahraniční autoři

4
Poezie - opakování
Opakování - J.V. Sládek, J.Seifert, F.Hrubín

3
Poezie – rým, rytmus, myšlenka
ukázky básní, práce ve skupině – vymyslet vlastní báseň.

4
poezie, próza, divadelní hra, muzikál
Opakování pojmů

2
Pohádka
Opakování - B.Němcová, K.J.Erben, V.Čtvrtek, J. a K. Čapkové

4
Práce s časopisy
Druhy časopisů – na co se orientují, ukázky

3
Stanislav Rudolf - Něžně háčkovaný čas
Ukázka z knihy; soustředěný poslech, reprodukce a hlavní myšlenka. Opakování – S. Rudolf, E. Štorch, B. Říha

4
Světové muzikály
1