border

Výukové soubory


Písmeno A
Sluchová a zraková diferenciace, použití A jako spojky. Čtení vět složených z graf. symbolů, jmen žáků a spojky A.