border

Výukové soubory


Písmeno I
Vyvození hlásky a písmene I (PS str.5) Písmeno I jako spojka, tvoření vět s pomocí obrázků.