border

Výukové soubory


Samohlásky
Sluchové rozlišení počátečního písmene ve slově (PS str.10) Procvičování samohlásek A, E, I, O, U, Y; Á, É, Í, Ó, Ú, Ý