border

Výukové materiály

filtr: (měsíc: říjen) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
Písmeno A
Sluchová a zraková diferenciace, použití A jako spojky. Čtení vět složených z graf. symbolů, jmen žáků a spojky A.

2
Písmeno E
Vyvození hlásky a písmene E (PS str.4)

3
Písmeno I
Vyvození hlásky a písmene I (PS str.5) Písmeno I jako spojka, tvoření vět s pomocí obrázků.

4
Písmeno Y
Vyvození hlásky a písmene Y (PS str.6)