border

Výukové materiály

filtr: (měsíc: listopad) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
Písmeno O
Vyvození hlásky a písmene O (PS str.8)

2
Písmeno U
Vyvození hlásky a písmene U (PS str.9)

3
Samohlásky
Sluchové rozlišení počátečního písmene ve slově (PS str.10) Procvičování samohlásek A, E, I, O, U, Y; Á, É, Í, Ó, Ú, Ý