border

Aktuality


19. 6. 2019

Téma: Hledá se Nemo! Cíl: Nakreslit ho ve vektorové grafice. V poslední hodině informatiky v tomto šk. roce se ukázalo, kdo celý rok poctivě pracoval a alespoň ve snu by mohl pokukovat po práci grafika. Některé rybky jen promluvit, že?


31. 10. 2011

Po třech letech pravidelné práce na výrobě interaktivních materiálů pro žáky ZŠ praktické je projekt Evropských strukturálních fondů u konce. Za tu dobu vznikly čtyři sady interaktivní učebnice pro výuku anglického jazyka pro žáky od 6. - 9. třídy. Děkujeme všem pedagogům, kteří se na projektu podíleli a žákům přejeme: GOOD LUCK!


25. 8. 2011

Na začátku šk. roku jsme uspořádali konferenci speciálních pedagogů Středočeského kraje. Na konferenci byly představeny vytvořené materiály a proběhla diskuze pedagogů. Celkem se konference účastnilo 42 osob ze Středočeského kraje.


3. 9. 2010

Učitelé ZŠ a MŠ Kolín se oblékli do nových triček propagujících projekt "Anglicky na ZŠ praktické" a s novou image a úsměvem na tváři vstoupili do nového školního roku.


2. 2. 2010

Na průběžnou kontrolu "Interim" projektů financovaných z ESF k nám přijela tříčlenná kontrolní skupina z Krajského úřadu Středočeského kraje. Po kontrole účetníctví, dokumentace, archivace, publicity a majetku shledala, že neshledala nic špatného a tak dál pilně pracujeme na našich projektech a plníme plán práce na 100%.


1. 2. 2010

Projekty "Anglicky na ZŠ praktické" a "Zvýšení čtenářské gramotnosti" vstoupily do druhé třetiny a přidal se k nim mladší bratr projekt "Rozvoj a zkvalitnění pracovních dovedností" určený pro žáky speciální školy. Jeho cílem je vytvoření metodiky na pracovní činnosti. Manažerem projektu je Bc. Hana Bendová a její pravá ruka Mgr. Radka Dostálová.


1. 9. 2009

Během prázdnin byla do tříd namontována již druhá tabule z projektu ESF a zároveň byly zakoupeny dva počítače pro práci s interaktivní tabulí. Vše je tedy připraveno na pilotní výuku dle nových materiálů.


20. 6. 2009

Publicita projektů je zajištěna! Na začátek školního roku máme připraveno 6000 informačních brožurek o hlavních cílech projektů ESF. Distribuci provedou sami učitelé do desítky vytipovaných míst od škol a úřadů, přes poradny a doktory, až po mateřské školy.


5. 2. 2009

První interaktivní materiály z projektů "Anglicky na ZŠ praktické" a "Zvýšení čtenářské gramotnosti" jsou na světě! Na jejich vzniku pracuje již od ledna celkem šest učitelů. Máme za sebou několik hodin školení, práce na PC a dnes premiéru prvních interaktivních materiálů.


1. 1. 2009

Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme získali dotaci na dva projekty: "Čtení s porozuměním" a "Anglicky na ZŠ praktické". Celková částka podpory v součtu překročila hranici 4,1 mil.