border

Výukové soubory


Unit 9 Lesson 2
Tvorba otázky – Do you like…? odpovědi - Yes, I do. No, I don´t. str. 43