border

Výukové soubory


Unit 3 Lesson 2
Otázky – Is it a…? Odpovědi - Yes, it is. No, it isn´t. str. 15