border

Výukové soubory


II Starter Unit Lesson 2
Music time (Is it a violin? Yes, it is. / No, ...) Nová slovní zásoba, procvičování otázky, odpovědi.