border

Výukové materiály

filtr: (měsíc: říjen) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
II Starter Unit Lesson 1
What´s your favourite…? Do you like..? I like... I don´t like...

2
II Starter Unit Lesson 2
Music time (Is it a violin? Yes, it is. / No, ...) Nová slovní zásoba, procvičování otázky, odpovědi.

4
II Unit 1 Lesson 1
Sports time, I can/can´t.

2
II Unit 7 Lesson 2
School subjects. Days of a week. - str. 35

3
II Unit 7 Lesson 3
Reading about a school. Opakování frází s "have got, there is/are, can". str.36

4
II Unit 7 Lesson 4
Prohlubování učiva (komiks) – str. 37

2
Unit 1 Lesson 1
What´s this? A rubber. Classroom bugs; názvy školních pomůcek

3
Unit 1 Lesson 2
Point to a pen: Ukaž mi pero. Základní pokyny (stand up, look at me, poin to, apod.)

1
Unit 7 Lesson 1
The body rap. You´ve got two hands – str. 34

2
Unit 7 Lesson 2
Tvorba otázky (Has it got long legs?)- str. 35

4
Unit 7 Lesson 4
Prohlubování učiva (komiks) – str. 37