border

Výukové materiály

filtr: (měsíc: prosinec) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

2
II Unit 2 Lesson 3
There are free bedrooms upstairs. Vazba There is/ There are..., slovní zásoba – místnosti

1
II Unit 9 Lesson 1
My free time (What do you do on Tuesdays?) Konverzace – str. 42

2
II Unit 9 Lesson 2
Do you go fishing in your free time? Poslech, konverzace - str. 43

2
Unit 3 Lesson 1
What´s this? It´s a … - animals – str. 14

3
Unit 3 Lesson 2
Otázky – Is it a…? Odpovědi - Yes, it is. No, it isn´t. str. 15

2
Unit 9 Lesson 2
Tvorba otázky – Do you like…? odpovědi - Yes, I do. No, I don´t. str. 43