border

Výukové materiály

filtr: (ročník: 6.) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
Kontrolní práce
Závěrečná kontrolní práce, 6.roč.

1
Starter Unit Lesson 1
Hello. What´s your name? - jednoduchá sdělení – pozdrav, poděkování - představování

2
Unit 1 Lesson 1
What´s this? A rubber. Classroom bugs; názvy školních pomůcek

3
Unit 1 Lesson 2
Point to a pen: Ukaž mi pero. Základní pokyny (stand up, look at me, poin to, apod.)

1
Unit 1 Lesson 4
Comic vocabulary; a crossword

2
Unit 2 Lesson 1
What colour´s the clock? Furniture

3
Unit 2 Lesson 2
How old are you? I´m seventeen. Numbers 13-20

2
Unit 3 Lesson 1
What´s this? It´s a … - animals – str. 14

3
Unit 3 Lesson 2
Otázky – Is it a…? Odpovědi - Yes, it is. No, it isn´t. str. 15

2
Unit 3 Lesson 3
Adjective – a little, a big - základní přídavná jména ve spojení se zvířaty – str. 16

3
Unit 4 Lesson 1
I´m … Are you …? Vyjádření nálady a pocitu – str. 20

1
Unit 4 Lesson 2
He´s/She´s … Určení nálady a pocitu u druhých lidí – str. 21

4
Unit 4 Lesson 4
Porozumění příběhu a jeho dramatizace – str. 23, projekt – Světový den vody, počasí

1
Unit 5 Lesson 1
I´ve got a … popis vzhledu procvičování – jednotné a množné číslo – str. 24

2
Unit 5 Lesson 2
He´s/She´s got … popis vzhledu procvičování – jednotné a množné číslo – str. 25

3
Unit 5 Lesson 3
Clank has got … čtení s porozuměním – str. 26

4
Unit 5 Lesson 4
Comic - porozumění příběhu – str. 27

2
Unit 6 Lesson 1
Who´s this? It´s my … členové rodiny – str. 28

3
Unit 6 Lesson 2
I´ve got two … členové rodiny – počet sloveso have got – str. 29

1
Unit 6 Lesson 4
Comic - porozumění příběhu, opakování – str. 31