border

Výukové materiály

filtr: (ročník: 8.) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

1
AAA Tematický plán 8.roč.
Tematický plán pro výuku Aj na ZŠ praktické podle učebnice Chit Chat 2

1
II Starter Unit Lesson 1
What´s your favourite…? Do you like..? I like... I don´t like...

2
II Starter Unit Lesson 2
Music time (Is it a violin? Yes, it is. / No, ...) Nová slovní zásoba, procvičování otázky, odpovědi.

4
II Unit 1 Lesson 1
Sports time, I can/can´t.

1
II Unit 1 Lesson 2
Can you play tennis? Tvorba otázky, odpověď Yes, I can. / No, I can´t.

2
II Unit 1 Lesson 3
He can. She can´t.

4
II Unit 2 Lesson 1
What´s in the house? Názvy místností, otázka Is there..?/ Are there…?

2
II Unit 2 Lesson 3
There are free bedrooms upstairs. Vazba There is/ There are..., slovní zásoba – místnosti

2
II Unit 3 Lesson 1
Be healthy! U lékaře – str. 14

3
II Unit 3 Lesson 2
Don´t be outside. Zápor don´t + činnost. str. 15

4
II Unit 3 Lesson 3
Play / Don´t play a sport. str. 16

3
II Unit 4 Lesson 1
My Town. Where is the Cinema? It´s opposite/next to the café. Str. 20

1
II Unit 4 Lesson 2
Turn left/right at the Cinema. Str. 21

2
II Unit 4 Lesson 3
Poslech, četba a porozumění krátkému textu. Str. 22

2
II Unit 5 Lesson 1
On holiday. Present continuous, str. 24

3
II Unit 5 Lesson 2
What are you doing? I´m skipping. Procvičování průběhového času; str. 25

4
II Unit 5 Lesson 3
What, Who, Where + ing. str. 26

1
II Unit 5 Lesson 4
Comic - porozumění příběhu – str. 27

2
II Unit 6 Lesson 1
A sunny day… - počasí str. 28

3
II Unit 6 Lesson 2
a) Is it snowing/sunny? - str. 29; b) four seasons, spring, summer, automn, winter

2
II Unit 6 Lesson 3
Procvičování učiva o počasí. str. 30

1
Kontrolní práce
Závěrečná kontrolní práce 8. roč. Pro dvě skupiny.

1
Kontrolní práce
Pololetní kontrolní práce, 8. roč., pro dvě skupiny.

4
Kontrolní práce
Opakovací kontrolní práce, 8. roč., 7.-11. lekce