border

Výukové materiály

filtr: (ročník: 9.) [smazat filtr]
ročník
01236789

měsíc
září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Týden
Název
Akce

2
Dates
When´s your birthday? – str. 63

3
Grammar Revision I
léto, letní činnosti, cestování, konverzace

4
Grammar Revision II
léto, letní činnosti, cestování, konverzace

2
II Unit 10 Lesson 1
Amazing animals. It eats leaves. Listening – str. 48

3
II Unit 10 Lesson 2
Tvorba záporu a otázky (It doesn´t swim. Does it fly?) – str. 49

1
II Unit 10 Lesson 3
Where does the whale live? What does the giraffe eat? Reading, listening – str. 50

2
II Unit 10 Lesson 4
porozumění příběhu a jeho dramatizace – str. 51

4
II Unit 11 Lesson 1
Then and now. Seznámení s tvorbou minulého času (It was/ It had) – str. 52

2
II Unit 11 Lesson 3
It had... It was… – str. 54

3
II Unit 11 Lesson 4
komiks - porozumění příběhu – str. 55

3
II Unit 12 Lesson 1
Stone soup – listen, read and act – str. 56, 57

4
II Unit 12 Lesson 2
Superstars – sing a song – str. 58

1
II Unit 12 Lesson 3
poslech písně

2
II Unit 12 Lesson 4
dokončení četby komiksu – str. 59

2
II Unit 7 Lesson 2
School subjects. Days of a week. - str. 35

3
II Unit 7 Lesson 3
Reading about a school. Opakování frází s "have got, there is/are, can". str.36

4
II Unit 7 Lesson 4
Prohlubování učiva (komiks) – str. 37

1
II Unit 8 Lesson 1
What´s on Tv? Adjectives, fráze like/don´t like – str. 38

2
II Unit 8 Lesson 2
It´s eight fiflen – určování času - str.39

1
II Unit 9 Lesson 1
My free time (What do you do on Tuesdays?) Konverzace – str. 42

2
II Unit 9 Lesson 2
Do you go fishing in your free time? Poslech, konverzace - str. 43

3
II Unit 9 Lesson 3
Reading – str. 44