border

Výukové soubory


dřevo - dřevěný kůň
pomůcky: větve o průměru 2 až 6 cm, větve z bezinek, ruční vrták, pilka na dřevo, dřevěné korále, hřebíky, vázací drát, lepidlo, provázek, zbytky látky nebo kůže