border

Výukové soubory


dřevo, textil a přírodniny, výtvarné činnosti - obrázek z proutí
pomůcky: dřevěné latě nebo drát, hřebíky, proutky z břízy, vlasec, temperové barvy, čtvrtka, nůžky, sekera, Herkules, tavící pistole, skořápky od ořechů, prázdné šnečí ulity, barevný papír