border

Výukové soubory


netradiční materiál - panáčci z květináčů
pomůcky: květináče, lýko, provázek, lepící pistolka, zbytky látek, přírodniny, aranžovací hmota, barva, štětec